Iepirkumi 2012

2012. GADS

Izsludināts ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
12.11.2012. VNP 2012/33 „Viļānu pilsētas tranzīta ielu, kas ir iekļautas reģionālo autoceļu P58 un P59 maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2013.gadā”    
 11.10.2012.  VNP-2012/32   „Pārtikas produktu piegāde Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē”    
 10.10.2012.  VNP 2012/31  „Viļānu pilsētas Kaupres ielas remontdarbu veikšana”    
 29.09.2012.  VNP 2012/30  „Pārtikas produktu piegāde Viļānu novada Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte””    
16.11.2012. VNP-2012/29 „Pārtikas produktu piegāde Viļānu vidusskolai”    
 21.09.2012.  VNP 2012/28  "Pārtikas produktu piegāde Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē"    
 06.09.2012.  VNP 2012/27  „Ceļu un ielu mehanizēta attīrīšana no sniega Viļānu novada pašvaldībā 2012./2013.gada un 2013./2014.gada ziemas sezonā”    
         
  VNP-2012/25   „Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni – Preiļi –Špoģi 0,500 – 2,500 km autoruzraudzības veikšana”  Sarunu procedūra  
01.10.2012. VNP-2012/24 "Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi 0,500-2,500 km būvdarbu uzraudzība"    
01.10.2012. VNP-2012/23
Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi 0,500-2,500 km atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam
 02.11.12. plkst.11.00  
 23.08.2012.  VNP 2012/22  Pētījuma par Viļānu novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu plāna izstrāde, projekta „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana” ietvaros.    
 14.08.2012.  VNP 2012/21  „Autobusa iegāde Viļānu novada Dekšāres pagasta pārvaldes vajadzībām”    
 16.07.2012.  VNP 2012/20  „Autobusa iegāde Viļānu novada Dekšāres pagasta pārvaldes vajadzībām”    
  06.07.2012.  VNP 2012/19   „Mēbeļu iegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei”    
 19.06.2012.  VNP 2012/18  ”Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi”    
 31.05.2012.  VNP 2012/17  „Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā”

 11.06.12. plkst.11.00

 
 20.06.2012.  VNP 2012/16  „Mēbeļu iegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei”    
 07.05.2012.  VNP 2012/15   „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi”  21.05.12. plkst.11.00  
 17.04.2012.  VNP 2012/14 ESF  “Pētījums par Viļānu perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām (teritorijām) un to attīstības iespējām”

 28.04.12. plkst. 11.00

 
 17.04.2012.  VNP 2012/13 ESF  “Apmācību cikla organizēšana”    
 16.04.2012.  VNP 2012/12  „Viļānu novada autoceļu un ielu planēšana 2012. – 2013.gadā”  02.05.12. plkst.11.30  
 16.04.2012.  VNP 2012/11  „Apkures katlu iegāde un uzstādīšana Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē”  02.05.12. plkst.11.00  
16.04.2012.  VNP 2012/10   ”Viļānu vidusskolas remonts”  02.05.12. plkst.10.30  
 16.04.2012.  VNP 2012/09   „Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par skolas telpām Dekšāres ciemā”  02.05.12. plkst.13.00  
 14.02.2012.  VNP-2012/08  „Kurināmā iegāde 2012./2013. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte””  27.02.12. plkst.11.00  
 14.02.2012.  VNP-2012/07  „Kurināmā iegāde 2012./2013. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības Deksares pagasta pārvaldei”  27.02.12. plkst.10.45  
 14.02.2012.  VNP-2012/06  „Kurināmā iegāde 2012./2013. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldei”  27.02.12. plkst.10.30  
 14.02.2012.  VNP-2012/05  "Kurināmā iegāde 2012/2013 gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei"  27.02.12. plkst. 10.15  
 14.02.2012.  VNP-2012/04  „Kurināmā iegāde 2012./2013. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības Dekšāres pamatskolai”  27.02.12. plkst.1.00  
 20.02.2012.  VNP 2012/03  „Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai”  26.03.12. plkst.11.00  
 07.02.2012.  VNP 2012/02  “Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi 0,000-0,500 km būvdarbu uzraudzība”  12.03.12. plkst.10.00  
07.02.2012. VNP 2012/01 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi 0,000-0,500 km” 12.03.12. plkst.11.00  
27.01.2012 VSL 2012/2 “Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca”    
04.01.2012 VSL 2012/1 “Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca”  16.01.12. plkst.12.00  
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A