Iepirkumi

Par informācijas publicēšanu par iepirkumiem no 2019.gada 1.janvāra

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Iepriekš šī informācija bija pieejama katra pasūtītāja tīmekļvietnes sadaļā “Iepirkumi”. Šī norma ir attiecināma uz visiem iepirkumiem neatkarīgi no piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas veida (elektroniski vai papīra formātā) un neatkarīgi no pasūtītāja veida (valsts vai pašvaldību iestāde, kapitālsabiedrība vai cita atvasināta publiska persona).

Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 25.09.2018. noteikumi Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” vairs neparedz iepirkumu informācijas ievietošanu iestāžu tīmekļvietnēs.

Komersantiem, kuri aktīvi piedalās mazajos iepirkumos un vēl nav sākuši izmantot EIS elektronisku piedāvājumu iesniegšanai, iesakām iepazīties ar EIS video pašapmācības materiālu komplektu (sk. http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/) un savlaicīgi reģistrēties EIS, lai turpmāk varētu iesniegt piedāvājumus elektroniski.

Papildus informācija par pircēja profilu ir pieejama EIS skaidrojumu sadaļā (sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/LRG/Pirceja_profils_28122018.docx) un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē (sk.https://www.iub.gov.lv/lv/node/882).

2018. gads

Izsludināts ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
17.12.2018. VNP 2018/39 Autoceļu attīrīšana no sniega Viļānu novada administratīvajā teritorijā 07.01.2019.  Izbeigts
13.12.2018. VNP 2018/38 Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā 07.01.2019.  Noslēdzies
14.12.2018. VNP 2018/37 Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai 07.01.2019.  Noslēdzies
13.12.2018. VNP 2018/36 Transportlīdzekļu vadītāja (A, B, BE, C, CE, D, 95.kods) apliecības iegūšana Viļānos projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas jauniešiem 07.01.2019.  Noslēdzies
04.12.2018. VNP 2018/35 Malkas piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm  07.01.2019.  Noslēdzies
  VNP 2018/34

Lietota autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

22.01.2019.  Pārtraukts
 

VNP 2018/33

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas  23.11.2018.  Noslēdzies
03.10.2018. VNP 2018/32

Jauna greidera iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 30.10.2018.  Pārtraukts
01.10.2018. VNP 2018/31

Autoceļu pārbūve projekta „Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai

 12.11.2018.  
12.09.2018. VNP 2018/30

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

 26.09.2018.  Noslēdzies
15.11.2018. VNP 2018/29 Pārtikas produktu iegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm  06.12.2018.  Noslēdzies
01.10.2018. VNP 2018/28

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 25.10.2018.  Noslēdzies
23.08.2018. VNP 2018/27

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

 04.09.2018. Pārtraukts
22.10.2018. VNP 2018/26

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

 12.11.2018.  Noslēdzies
  VNP 2018/25

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

 08.08.2018.  Noslēdzies
31.08.2018. VNP 2018/24

Jauna greidera iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 17.09.2018.  Pārtraukts
17.07.2018. VNP 2018/23

Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana

 30.07.2018.  Noslēdzies
17.07.2018. VNP 2018/22

Parkūra laukuma ierīkošana un iekārtu uzstādīšana

 30.07.2018.  Pārtraukts
03.07.2018. VNP 2018/21

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas

16.07.2018.  Pārtraukts
03.07.2018. VNP 2018/20 Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi 16.07.2018.  Pārtraukts
18.06.2018. VNP 2018/19 Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas 03.07.2018.  Pārtraukts
18.06.2018. VNP 2018/18 Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība 10.07.2018.  Pārtraukts
14.06.2018. VNP 2018/17

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve

27.06.2018.  Noslēdzies
20.07.2018. VNP 2018/16 Jauna vai lietota autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām  24.08.2018.  Pārtraukts
14.06.2018. VNP 2018/15

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

27.06.2018.  Pārtraukts
 31.05.2018. VNP 2018/14

Viļānu vidusskolas iekštelpu remontdarbi

11.06.2018.  Noslēdzies
 31.05.2018. VNP 2018/13

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

11.06.2018.  Pārtraukts
19.04.2018. VNP 2018/12

Cietā un šķidrā kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

02.05.2018.  Noslēdzies
18.04.2018. VNP 2018/11 Autoceļu pārbūves projekta "Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve" īstenošanai 22.05.2018.  Pārtraukts
18.04.2018. VNP 2018/10 Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai 08.05.2018.  Noslēdzies
29.03.2018. VNP 2018/9 Viļānu pilsētas stadiona pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 12.04.2018.  Noslēdzies
29.03.2018. VNP 2018/8 Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei 12.04.2018.  Pārtraukts
22.03.2018. VNP 2018/7 Cietā un šķidrā kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

05.04.2018.

 Noslēdzies

02.03.2018. VNP 2018/6 Viļānu novada pašvaldības ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu 23.03.2018.  Noslēdzies
02.03.2018. VNP 2018/5 Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai 23.03.2018.  Pārtraukts
31.01.2018. VNP 2018/4 Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu 23.02.2018.  Pārtraukts
 26.01.2018. VNP 2018/3 Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana 07.02.2018.  Noslēdzies
 17.01.2018.  VNP 2018/2 Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai 07.02.2018.  Pārtraukts
 12.01.2018.

 VNP 2018/1      

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā                

23.01.2018.

 Noslēdzies                


Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A