Aktualitātes

Elektronisko ziņojumu ievades sistēma dzīvnieku īpašniekiem

Strauji attīstoties informācijas tehnoloģijām, rodas nepieciešamība pilnveidot arī dzīvnieku reģistra sistēmu, lai ziņas par notikumiem ar dzīvniekiem varētu iesniegt, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, tā aizvietojot papīra veidlapas un paātrinot informācijas apriti.

Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) izveidota tieši šādam mērķim. Tā regulāri tiek papildināta ar jaunām iespējām, atvieglojot darbu dzīvnieku īpašniekiem. Nav jāpilda papīra veidlapas un jāsūta uz Datu centru ievadei, uztraucoties, vai informācija tiks saņemta un apstrādāta savlaicīgi. Tas ir svarīgi, jo normatīvie akti paredz, ka 7 dienu laikā pēc notikuma datiem jābūt saņemtiem un ievadītiem sistēmā.

Šobrīd elektroniski iespējams paziņot dzīvnieku pārvietošanu, dabīgo lecināšanu, atnešanos (arī abortu un nedzīvi dzimušos pēcnācējus), apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu, kā arī aizpildīt Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē un Cūku kustības kopsavilkumu (arī pašpatēriņam).

Līgumu par Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas lietošanu var noslēgt tikai ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona (iesniedzot pilnvaru):

Gadījumā, ja ganāmpulka īpašniekam (lietotājam) nav piešķirtas autorizētā lietotāja tiesības (parole) datu apskatei, īpašnieks aizpilda iesniegumu. Veidlapa (Doc)

Uzmanību!!! Līgumu paraksta paraksttiesīgā persona. 

2015-04-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A