Aktualitātes

Dzimtsarakstu nodaļā no 2013.gada 1.janvāra

Jaunais Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums un modernizētā Civillikuma Ģimenes tiesību daļa ievieš būtiksas izmaiņas laulības noslēģšanas un šķiršanas, laulāto mantisko attiecību, paternitātes, aizgādnības, adopcijas, uzturlīdzekļu un citos ģimenes tiesību aspektos.

No 2013.gada 1.janvāra

  • Dzimšanas un miršanas faktu var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no dzīvesvietas vai fakta notikuma vietas.
  • Paternitāti var atzīt arī uz bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīga iesnieguma pamata.
  • Iesniegumi un citi laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no tā, kur laulība tiks noslēgta – jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā.
  • Laulību var noslēgt ne agrāk kā viena un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas, ja netiks konstatēti likumā noteiktie šķēršļi.
  • Personas, kas vēlēsies laulāties, laulības varēs noslēgt arī citās tam piemērotās telpās vai vietā.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma, kas stājas spēkā no 2013.gada 1.janvāra, pilno versiju varat izlasīt šeit.

2013-01-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A