Dzimtsarakstu nodaļa

Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa

 Nodaļas vadītāja

 Liāna Čertogonova

 Adrese

 Viļānu novada dome, Kultūras laukums 1a, 1.2. kabinets (1. stāvā)

 Tālrunis

 64662089

 E-pasts

 dzimtsaraksti@vilani.lv

 Darba laiks

 P, O, T, C, P: 8.00-12.00, 13.00-17.00

 Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 Pirmdienās, ceturtdienās

 8.00-12.00, 13.00-17.00

 Dzimtsarakstu nodaļas NOLIKUMS (Pdf)

Dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus: 

Pakalpojuma nosaukums

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojuma raksturojums

 Dzimšanas fakta un paternitātes  reģistrācija

Bezmaksas

Raksturojums (Pdf)

 Miršanas fakta reģistrācija

Bezmaksas

Raksturojums (Pdf)

 Laulības reģistrācija

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi (Pdf)

Raksturojums (Pdf)

 Civilstāvokļa aktu reģistra aktualizēšana,  atjaunošana, pamatojoties uz  ieinteresētās personas iesniegumu,  dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai  administratīvo aktu

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi (Pdf)

Raksturojums (Pdf)

 Laulības, dzimšanas un miršanas  apliecību atkārtota izsniegšana un izziņu  izsniegšana no civilstāvokļa aktu  reģistriem

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi (Pdf)

Raksturojums (Pdf)

Pieejams

e-pakalpojums


 Vārda, uzvārda un tautības ieraksta  maiņa

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi (Pdf)

Raksturojums (Pdf)

 Konsultāciju sniegšana fiziskām un  juridiskām personām civilstāvokļa aktu  reģistrācijas jautājumos

 

 

 Dzimtsarakstu nodaļas arhīva glabāšana  (Viļānu pilsētas, Viļānu pagasta,  Dekšāres pagasta, Sokolku pagasta) par  laiku no 1994.gada 1.janvāra un  civilstāvokļa aktu reģistru kārtošana  Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā

 

 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A