Dekšāres pamatskola

Dekšāru skola atvērta 1909.gadā Dekšāru sādžā Aleksandra Latkovska mājās. Sākumā bijusi tikai 1.un 2.klase. 1910.gadā atvērta 3.klase un 1931.gadā – 4.klase. 1914.gadā skola tika pārcelta uz Donata Eriņa māju un ar 1954.gadu, kad skolā pieaug klašu skaits līdz septiņām, skolas vajadzībām tika izmantota arī Staņislava Triznas māja. 

1962.gadā skola pārcēlās uz jauno divstāvu ēku, kura tika uzcelta ar enerģiska direktora Antona Skromuļa gādību.

Dekšāres pamatskolā tiek realizētas trīs mācību programmas. 2013.gada 1.septembrī Dekšāres pamatskolā mācības uzsāka 105 skolēni. Ar 2009.gada 1.septembri skolā tiek licencēta jauna izglītības programma – Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (Sports) izglītības programma, tas nozīmē, ka skolēniem tiek piedāvātas trīs mācību stundas sportā un ir iespējas piedalīties vieglatlētikas un futbola nodarbībās. 

Kopš 2006.gada 1.augusta skolas direktore ir Daiga Ceipiniece. 

Dekšāru pamatskolas perspektīvais plāns 2017.-2019. gadam (Pdf), Pašnovērtējuma aktualizācija (Pdf).

Kontaktinformācija

Direktore: Daiga Ceipiniece

Tālrunis: 64640146

E-pasts: deksaruskola@inbox.lv 

Tīmekļa vietne: www.deksaruskola.lv

Adrese: Nākotnes iela 2, “Dekšāres”, Dekšāres pagasts, Viļānu novads, LV-4614

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A