Iepirkumu arhīvs

Būvuzraudzība būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā””

Identifikācijas numurs VNP 2013/28
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets "Būvuzraudzība būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā””
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 03.06.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 14.06.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „MM61”
Līgumcena (bez PVN) Ls 11 500.00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 14.jūnija protokols Nr.3
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  
2014-01-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A