Iepirkumu arhīvs

Būvprojekta „Poliklīnikas ēkas rekonstrukcija par sociālās aprūpes centru, Rīgas ielā 57A, Viļānos” izstrāde

Identifikācijas numurs VNP 2014/9
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Būvprojekta „Poliklīnikas ēkas rekonstrukcija par sociālās aprūpes centru, Rīgas ielā 57A, Viļānos” izstrāde

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

INVENTARIZĀCIJAS LIETA

Publikācijas datums IUB mājaslapā 08.05.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 21.05.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Baltkonsults"
Līgumcena (bez PVN) EUR 6800,00 
Lēmums  31.07.2014.
Līgums

 LĪGUMS

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2 

Piezīmes  
2014-05-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A