Būvniecības ieceres

Būvniecības ieceres

Ieceres iesniegšanas
datums
Būvniecības ieceres
realizācijas vieta
Objekta nosaukums Iecerētās būves veids
27.03.2019. Viļānu pagasts, Viļānu novads “Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-5018 Viļānu pagastā, Viļānu novadā” Pārbūve
30.05.2018. “Cīrulīši” Viļānu pagasts, Viļānu novads Saimniecības ēkas būvniecība Jauna būvniecība
06.06.2018. Kalnu iela 3A,Viļānu novada Viļānos Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēku nojaukšana Pārbūve
06.06.2018. Raiņa iela 23/1, Viļānu novada Viļānos Tirdzniecības telpu vienkāršotā pārbūve Pārbūve
13.06.2018. Ceriņu iela 8, Viļānu novads Viļānos Lapenes un pagraba būvniecība Jauna būvniecība
20.06.2018. Brīvības iela 6, Viļānu  Viļānu novada Viļānos Dzīvojamās mājas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
20.06.2018. Upes iela 9, Viļānu novada Viļānos Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēku būvniecība, esošā šķūņa un atejas nojaukšana Pārbūve
27.06.2018. “Solozemnieki”, Viļānu novada Radopolē Lopbarības pārstrādes līnijas būvniecība Pārbūve,
jauna būvniecība
18.07.2018. “Pēteri”, Viļānu novada, Dekšārēs pag. Dekšāŗēs Lauksaimniecības mašīnu uzglabāšanas ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Fasādes atjaunošana
18.07.2018. “Pēteri”, Viļānu novada, Dekšārēs pag. Dekšāŗēs Lauksaimniecības mašīnu uzglabāšanas ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
25.07.2018. Viļānu novada, Viļānu pag. “0.4 kV GLV no TP-5198 pārbūve ” Pārbūve
06.09.2018. “Čibisi”, Notra, Viļānu pagasts, Viļānu novads Lauksaimniecības nojumes būvniecība Jauna būvniecība
07.11.2018. “Sokolku pagasts ”, Viļānu novads Dilmanu pamatskolas ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Lietošanas veida maiņa
05.12.2018. Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads Biroja ēkas telpu pārplānošana Telpu pārplānošana
05.12.2018. ”Čibisi” Notra,  Viļānu novads, Viļānu pagasts Saimniecības ēku (nojume) būvniecība un vienas saimniecības ēkas nojaukšana Jauna būvniecība un nojaukšana
05.12.2018. Viļānu novada, Viļānu pagastā  “20 kV Gaisvadu līnijas pārbūve ” Pārbūve
20.02.2019. Jaunatnes ielā 2, Radopole, Viļānu pagasts, Viļānu novads “Telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves PII “Bitīte” Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
03.04.2019. Rīgas iela 8,Viļāni, Viļānu novads “Mēbeļu salona nedzīvojamās telpu grupas 002 lietošanas veida maiņa uz biroja telpu grupu ” Lietošanas veida maiņa
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A