Bāriņtiesa

Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Mārīte Ikauniece

Adrese: Viļānu novada dome, Kultūras laukums 1A, kab. 1.1., 1.stāvā

Tālr.: 64628034, 22386435

E-pasts: barintiesa@vilani.lv 

Darba laiks: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienas, ceturtdienas 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00. Pārējā darba laikā pieteikšanās pēc iepriekšējas vienošanās.

Bāriņtiesas sastāvs:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja - Mārīte Ikauniece

Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja

Telefons: 64628034

 

Bāriņtiesas locekle - Iveta Stabulniece

Viļānu vidusskolas skolotāja

Telefons:

 

Bāriņtiesas locekle - Anita Medvecka

Viļānu vidusskolas skolotāja

Telefons: 64628038

 

Bāriņtiesas locekle - Liāna Čertogonova

Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Telefons: 64662089

 

Bāriņtiesas locekle - Valentīna Vaivode

 

 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A