Aktualitātes

Projekta ietvaros uzlabos Viļānu novada skolu izglītības kvalitāti un efektivitāti

2010.gada 22.janvārī Viļānu novada pašvaldība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru noslēgusi vienošanos Nr. 2010/0029/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612 „Viļānu novada skolu informatizācija” īstenošanu darbības programmas „ Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros. Projekta mērķis ir Viļānu novada skolu nodrošināšana ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A