Aktualitātes

Aktivitātes sociālā atbalsta centrā “Cerība”

Aktivitātes sociālā atbalsta centrā “Cerība”

Neskatoties uz to, ka tagad ir vēl tikai aprīlis, bērni, apmeklējot sociālā atbalsta centru “Cerība”, jau ir paspējuši piedalīties daudzās interesantās nodarbībās, pasākumos un ekskursijās. 

Janvāra mēnesī bērni un pusaudži, kuri apmeklē centru, piedalījās sociālā pedagoga rīkotajās nodarbībās. Nodarbību laikā bērni un pusaudži analizēja savas jūtas un emocijas, vizualizēja tās, darbojoties grupā, attīstīja sadarbības un saskarsmes prasmes. SAC „Cerība” bērnu nodaļa apmeklēja arī krievu biedrības „Očag” rīkotos ievārījuma svētkus. Tā bērni pilnveidoja galda kultūras iemaņas, bagātināja savas zināšanas par ievārījumu un tējas dzeršanas tradīcijām, kultūru. 

Februārī sākās korekcijas programma „Sadarbība grupā”, kas ir paredzēta bērniem vecumā no 7 līdz 13 gadiem. Programma sastāvēja no 6 nodarbībām, kuru laikā bērni attīstīja un trenēja prasmi darboties grupās un pāros. Nodarbību laikā bērnus rosināja izzināt sevi un attīstīt bērnu atbildības sajūtu, kā arī pilnveidot bērnu prasmes darboties virtuvē. Programmas laikā tika izmantotas dažādas metodes: lomu spēles, situāciju analīze, vizualizēšana, interaktīvas spēles, drāmas un mākslas terapijas metodes u.c.

Tika apmeklēta arī izstāde Viļānu novadpētniecības muzejā „Ciemos pie pasakas”, tā attīstot zināšanas, kā jāuzvedas sabiedriskās vietās, un Viļānu kultūras namā rīkotais pasākums „Iedvesmo sirdi ar mākslu”. Tā laikā bērni un pusaudži ar Rēzeknes Mākslas vidusskolas audzēkņu palīdzību zīmēja un gleznoja Viļānu pilsētas skatus. Mēneša beigās SAC „Cerība” bērnu nodaļa rīkoja izglītojošu vecāku sapulci par tēmu „Datorspēles”. Sapulces laikā tika aktualizēta tēma par bērnu drošību internetā, par pareizu laika sadalījumu, izmantojot datorspēles. Vecāki tika iepazīstināti ar izglītojošajām interaktīvajām datorspēlēm, katram no vecākiem tika izdalīts materiāls ar izglītojošu datorspēļu un mājaslapu sarakstu.

Pirmajā pavasara mēnesī liela daļa laika sociālā atbalsta centrā “Cerība” tika pavadīta radoši. Tika veidotas krāsainās „smiltis” no mannas un guaša krāsām. Tā kā arī bērnu vecākiem šī ideja likās interesanta, tika radītas vairāku krāsu “smiltis”. Strādājot ar šīm “smiltīm” dažādās tehnikās, bērniem tapa skaistas pavasara gleznas, savukārt bērnu vecākiem – mandalas, kuru noformēšanai un iekšējo jūtu atspoguļošanai tika izmantots šis pašdarinātais materiāls. Martā tika uzsāktas arī Eko-radošās nodarbības vecākiem, kuru bērni apmeklē Centru.

Pavasara brīvlaikā bērni lietderīgi pavadīja laiku, pilnveidojot savas iepriekš iegūtās prasmes darboties virtuvē. Bērni sociālā pedagoga vadībā gatavoja mīklu kēksu cepšanai, iesaistījās cepšanas procesā un galda klāšanā. Šāda veida nodarbības bērniem ļoti patika, tās attīsta ne tikai sadzīves prasmes, bet arī sadarbības un komunikācijas prasmes. Pavasara brīvlaikā arī tika organizēts izglītojošais brauciens pusaudžiem no sociālā riska ģimenēm uz Profesionālās izglītības kompetences centru Valsts SIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumu" Preiļos. Pusaudžiem tika sniegta informācija par izglītības iespējām pēc 9.klases.

Ikdienā SAC „Cerība” bērnu nodaļa sniedz bērniem šādus pakalpojumus: vecumam un attīstībai atbilstošu sociālo iemaņu apgūšana un treniņš; attīstošas nodarbības; sīkās motorikas treniņš – aplicēšana, griešana, spraušana u.c., iztēles un loģiskās domāšanas treniņš – zīmēšana, gleznošana, puzles likšana, mīklu minēšana, u.c. uzdevumu veikšana, kur ir nepieciešama loģiskā domāšana; sociāli pedagoģiskas korekcijas nodarbības bērniem atbilstoši problēmai; preventīvas nodarbības dažāda vecuma bērnu grupām; radošas darbnīcas; jūtu un emociju pārvaldīšanas prasmju attīstīšana un trenēšana; mājas darbu pildīšanas konsultatīvā palīdzība.

Sociālā atbalsta centra “Cerība” telpas un pakalpojumus izmanto vairākas iedzīvotāju grupas.

Katru pirmdienu SAC “Cerība” zālē notiek senioru ansambļa “Rudens ziedi” mēģinājumi. Ansambli jau daudzus gadus vada Anastasija Mortukāne, kura nesen svinēja savu 75 gadu jubileju.

Katru otrdienu un ceturtdienu centra zālē notiek vingrošanas nodarbības Viļānu pilsētas un novada iedzīvotājiem pirmspensijas un pensijas vecumā. Nodarbības vada Lolita Malinovska.

Tiek rīkotas arī atbalsta grupu nodarbības:

  • “Vardarbība pret bērnu un vardarbība bērna ģimenē” (vada A. Stiuka);
  • Atbalsta grupas nodarbības riska ģimenēm (vad. R. Ruba, T. Poļakova, E. Ornicāne);

Mērķgrupa – sociālā riska ģimeņu vecāki. Atbalsta grupu ietvaros tiek organizētas teorētiskās un sadzīves prasmju pilnveidošanas nodarbības.

Teksts: Rita Ruba
Sociālā atbalsta centra “Cerība” vadītāja
Foto: Tatjana Poļakova
Sociālā atbalsta centra “Cerība” sociālais pedagogs

2017-04-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A