Sākumlapa

Noslēgusies „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta 1.Vadības komitejas sanāksme

Noslēgusies „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta 1.Vadības komitejas sanāksme?v=1585383102

23. un 24.maijā Pleskavā (Krievijā) notika starptautiskā projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridors” (saīsinātais nosaukums „ESTLATRUS TRAFFIC” (ELRI-109)) atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās projekta Vadības komiteja. Projekta partneri – Latvijas, Igaunijas un Krievijas pašvaldības un organizācijas (kopā 14 partneri) parakstīja sadarbības un finanšu līgumus.

Zilā cerību puķe

Zilā cerību puķe?v=1585383102

…To puķi, to zilo puķi,
Kur gan lai meklē to?
Cik simtu tūkstoš jūdžu
Pie viņas jāceļo?*…

29.maijā Zilā cerību puķe bija uzplaukusi Viļānu Lakstīgalu salā, kur jau piekto gadu norisinājās Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām festivāls „Zilā cerību puķe”. Šogad uz Viļāniem bija atceļojuši viesi no Dagdas, Rīgas, Madonas un Siguldas, Varakļāniem un Rēzeknes. Pasākuma iniciatore un krustmāte ir Daina Bordovska Viļānu bērnu invalīdu biedrības „Saulstariņi” vadītāja.

Lielajā Talkā Viļānu novadā savākti 2500 atkritumu maisi

Lielajā Talkā Viļānu novadā savākti 2500 atkritumu maisi?v=1585383102

Kad Dievs dalīja zemi, visas tautas sastājas garajā rindā un pēdējie tajā bija latvieši. Visas zemes bija sadalītas un Dievam nekas cits neatlika, kā ar vārdiem „šo zemes gabalu es gribēju paturēt sev, bet labi – varat ņemt..” atdot to mums. Viņš arī vēlas, lai Latvija kļūtu par vistīrāko valsti pasaulē, jo lietainās nedēļas vidū bija viena ļoti silta un saulaina diena. Viļānu novada iedzīvotāji atbalstīja pasākumu un aktīvi piedalījās vides sakopšanas talkās. Talkas dienā tika kopta Radopole, Jaunviļāni, Strupļi, Dekšāres, Atspuka, kapsētas un ceļmalas, Ugrinieku un Maltas ciemati, Viļānu pilsētā – saliņa, Maltas upes krasti, meža taka un ielas.

Viļānu novada pašvaldība īstenos ESF projektu

Eiropas Sociālā fonda projektā Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldībās tiks realizēts projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”. Projekta ietvaros kopā tiks apmācīti 37 Viļānu (32) un Varakļānu (5) pašvaldību darbinieki.

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānos „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta ietvaros

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānos „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta ietvaros?v=1585383102

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Viļānos tiks realizēts projekts „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” („ESTLATRUS TRAFFIC”).

Par 2011.gadā paveikto

Aizvadītajā gadā Viļānu novada pašvalības Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas projektu vadītāja Jolanta Ivanova un plānošanas inženieris Edgars Sermais, katrs savas kompetences ietvaros, strādāja gan pie veiksmīgas pašvaldības projektu realizācijas:

Piesaistītie speciālisti aktīvi iesaistās pašvaldības darbā

Saskaņā ar Projekta īstenošanai noslēgto vienošanos Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/087 par Eiropas Savienības projekta „Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu, Viļānu novada pašvaldībā strādā projektu vadītājs un plānošanas inženieris.

Izglītoti speciālisti – ieguldījums Viļānu novada pašvaldības nākotnē

Viļānu novada pašvaldībā projekta ietvaros laika posmā no 2010.gada 15.novembra līdz 2012.gada 15.augustam, pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai tiks izveidotas divas jaunas štata vienības – projekta vadītājs un būvinženieris. Projekta ietvaros nodarbinātie speciālisti nodrošinās projektu ieviešanas un realizācijas procesus, pašvaldības iestāžu ēku būvniecības jautājumu (rekonstrukcija, renovācija, remontdarbi) sakārtošanu un risināšanu saskaņā ar Latvijā noteiktajiem normatīvajiem aktiem.

Piesaistīti nepieciešamie speciālisti

Uz Viļānu novada pašvalības plašsaziņas līdzekļos ievietoto sludinājumu par pašvaldības piedāvātajām vakancēm projektu vadītāja amatam atsaucās četri kandidāti un būvinženiera amatam – divi kandidāti. Izskatot pietikumus un veicot pārrunas ar kandidātiem, kā atbilstošākos prasībām Viļānu novada pašvaldība izraudzījās un darba līgumus noslēdza ar Jolantu Ivanovu uz projekta vadītāja amata vietu un Ausekli Gailumu uz būvinženiera amata vietu. Darbu pašvaldībā abi speciālisti uzsāka ar 2010.gada 15.novembri.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A