Sākumlapa

Dzimtsarakstu nodaļā no 2013.gada 1.janvāra

Jaunais Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums un modernizētā Civillikuma Ģimenes tiesību daļa ievieš būtiksas izmaiņas laulības noslēģšanas un šķiršanas, laulāto mantisko attiecību, paternitātes, aizgādnības, adopcijas, uzturlīdzekļu un citos ģimenes tiesību aspektos.

Barikāžu aizstāvju atceres pasākums Viļānos

21.janvārī Viļānos notika 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums. Pasākuma ietvaros laukumā starp vidusskolu un kultūras namu, kur bija visu pulcēšanās vieta, pēc karogu svinīgās ienešanas un himnas nodziedāšanas, barikāžu dalībnieki iededza ugunskuru, kas ir simbols tam, kas tika piedzīvots pirms 22 gadiem.

Notikusi trešā sanāksme tūrisma pārrobežu maršrutu izveidei „Bella Dvina -2” projekta ietvaros

2012. gada 10. – 11. decembrī Polockā, notika projekta pārrobežu projekta LLB-1-098 BELLA DVINA-2 darba grupas sanāksme pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādei projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros”, sadarbojoties Latvijai, Lietuvai, Baltkrievijai.

Tuvākie pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi

Nacionālais veselības dienests ir apkopojis informāciju par pieejamiem tuvākajiem veselības aprūpes pakalpojumiem  Viļānu novada pašvaldībā.  

VESELĪBAS APRŪPES PAKALPJUMU TABULA

Izglītoti darbinieki ir katras pašvaldības vērtība

Veiksmīgi uz finiša taisnes ir nonācis Viļānu un Varakļānu novadu realizētais projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”. Projekta tiešais mērķis bija stiprināt Viļānu un Varakļānu novada pašvaldību darbinieku kapacitāti, risinot mērķa grupas vajadzības ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, kas arī ir veiksmīgi sasniegts realizējot visas aktivitātes.

Noslēdzās Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanas projekta īstenošana

Šī gada 31.decembrī noslēdzas 25 mēnešus ilgā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta  1DP/1.5.3.1.0./10/IPIA/VRAA/087  ”Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošana.

Atkritumu apsaimniekošana no 1.janvāra

No 1. janvāra SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” (ALAAS) uzsāks sadzīves atkritumu izvešanu juridiskām un fiziskām personām Viļānu novadā, tomēr tā kā līdzšinējais atkritumu izvešanas uzņēmums SIA „L&T” jau tagad līdz ar pēdējo atkritumu savākšanas reizi paņēmis atpakaļ arī atkritumu konteinerus, Viļānu novada pašvaldība ar jauno atkritumu apsaimniekotāju ir vienojušies, darbu uzsākt ātrāk.

Projektu vadību apgūst Viļānu un Varakļānu pašvaldību darbinieki

Projektu vadību apgūst Viļānu un Varakļānu pašvaldību darbinieki?v=1573961284

Projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana” ietvaros Viļānu novada pašvaldības telpās 13.septembrī notika pirmā nodarbība apmācību kursā „ Projektu vadība”kas ir viena no aktivitātēm projekta mērķu sasniegšanā. Nodarbību lektore Marija Zeltiņa iepazīstināja ar projekta jēdzienu, definīcijām un būtību. Nodarbību mērķis ir apgūt projektu pieteikumu sagatavošanu un vadības pamatus.

Skolu informatizācija motivē skolēnus apgūt jaunas zināšanas


Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros Viļānu novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612 „Viļānu novada skolu informatizācija” saskaņā ar 2010.gada 22.janvārī Viļānu novada pašvaldības un Valsts izglītības attīstības aģentūras noslēgto vienošanos Nr. 2010/0029/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612. Sasniegts projekta mērķis – Viļānu novada skolu nodrošināšana ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinājusi plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A