Sākumlapa

Lauku konsultāciju un izglītības centra informācija par nodokļu likmēm 2014. gadā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Grāmatvedības un finanšu nodaļa sagatavojusi informāciju saviem klientiem par nodokļu likmju un atvieglojumu summu izmaiņām, kas stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra. Tabulā (pielikumā) ir redzami piemēri, kā praktiski mainīsies nodokļu likmes, atvieglojumu summas un citi rādītāji.

Iznomā zemi Viļānu novadā

Viļānu novada pašvaldība iznomā zemes vienības, uz kurām galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība unmežsaimniecība. Zemes nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu nov. vai Sokolku un Dekšāres pagastu pārvaldēs līdz 2014.gada 4.februārim.

Uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana tūrisma aktivitāšu veicināšanai un arodapmācības un informācijas pasākumiem

Uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana tūrisma aktivitāšu veicināšanai un arodapmācības un informācijas pasākumiem?v=1579434911

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 31.janvārim ir izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumiem „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” un „Arodapmācības un informācijas pasākumi” apakšaktivitātei „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana”.

Decembris Dzimtsarakstu nodaļā

Decembris Dzimtsarakstu nodaļā?v=1579434911

Viļānu novada pašvaldība izsaka līdzjūtību DECEMBRĪ mirušo:

Anastasijas Staškevičas

Pētera Moroza

Alfrēda Latkovska

Glikerijas Kāpostes

Antoninas Zvirgzdiņas

Antona Latkovska

tuviniekiem.  

Informāciju sagatavoja

Liāna Čertogonova

Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Viļānu kultūras nama darbinieki atvainojas iedzīvotājiem

Viļānu kultūras nama darbinieki atvainojas tiem novada un pilsētas iedzīvotājiem, kuri apmeklēja Jaunā gada sagaidīšanas pasākumu 31.decembra vakarā Viļānu pilsētas stadionā, par pieļautajām tehniskajām kļūmēm pasākuma norises laikā. Tādēļ diemžēl svētku pasākums neizdevās tāds, kā sākotnēji bija plānots.

“Ceram, ka šī neizdošanās tomēr neaizēnoja Jaunā gada sagaidīšanas prieku un atvainojamies pasākuma apmeklētājiem par sagādātajām neērtībām!”

Ar cieņu, Viļānu kultūras nama kolektīvs

„Laima” palīdzēja piepildīt Viļānu novada bērnu Ziemassvētku vēlēšanās

„Laima” palīdzēja piepildīt Viļānu novada bērnu Ziemassvētku vēlēšanās?v=1579434911

No aizvadītā gada 1.decembra, Rīgā, iepretim Laimas pulkstenim, garāmgājējus sasildīties, baudīt gardās piparkūkas un darīt labus darbus aicināja Laimas Mīlestības un siltuma mājiņa. Ikvienam tās apmeklētājam bija iespēja noņemt no eglītes zariem kādu bērnu veidoto kartiņu ar pašu uzrakstītām vēlmēm un piepildīt uzrakstītās vēlēšanās, tādā veidā dāvājot prieku un palīdzot piepildīt Latvijas mazturīgo ģimeņu bērnu sapņus par Ziemassvētku dāvanām. Arī pie Viļānu novada trūcīgo ģimeņu bērniem ir nonākušas jaukas dāvanas ar klāt pievienotu sirdssiltumu un labestību.

Viļānos – Lata iela

Viļānos – Lata iela?v=1579434911

19. decembrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijas sēdē apstiprināts jauns ielas nosaukums. Līdz šim 370 m garā ieliņa, kas atrodas aiz televīzijas torņa un savieno Raiņa un Rēzeknes ielu, bija bez nosaukuma. Ideja dot tai vārdu dzimusi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļā.

Latvijas dzelzceļš informē par esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Valsts akciju sabiedrības (VAS) Latvijas dzelzceļš saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” uzsāk ietekmes uz vidi novērtējumu  paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija”. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Viļānos notiks 13.novembrī plkst. 15:00 Viļānu novada domē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos.

Vēsturisks panākums basketbolā

Aizvadītajā nedēļas nogalē noslēdzas Rēzeknes pilsētas čempionāts basketbolā, kurš norisinājās vairāk nekā mēnesi. Divpadsmit komandu konkurencē Viļānu basketbola komanda izcīnīja godpilno 3.vietu. Šis ir vēsturisks panākums – pirmo reizi Viļānu komanda Rēzeknes pilsētas čempionātā izcīnīja godalgoto vietu.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A