Aktualitātes

Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Rēzeknes un Viļānu novados

Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Rēzeknes un Viļānu novados

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29268965, 25733592, e-pasts: rezekne@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Rēzeknes un Viļānu novados

Novads

Apdzīvotas vieta

Datums

Laiks

Norises vieta

Viļānu

Sokolku

15.03.

09:00

Ustroņi, "Pie Garāžas"

Rēzeknes

Dricānu

18.03.

10:00

Kakarvīši, "Strautiņi"

Audriņu

18.03.

12:00

Jegorovka, "Koroļķi"

Viļānu

Viļānu

18.03.

13:00

Brivci, "Ziediņi"

20.03.

10:00

Ornicāni, "Akmentiņi"

Rēzeknes

Rikavas

20.03.

12:00

Asnīne, "Morāni"

Pušas

21.03.

10:00

Siugaļi pie darbnīcām

21.03.

11:00

Vocīši, "Izidori"

Maltas

21.03.

13:00

Lapatiški, "Priežu Sils"

22.03.

09:00

Solomenka,"Mežmals"

Verēmu

22.03.

11:00

Sondori, "Katlu Māja"

22.03.

12:00

Burzova, "Alejas"

Nautrēnu

25.03.

10:00

Miurinīki, "Dzērvītes"

25.03.

12:00

Zaļmuiža, "Upītes"

Ilzeskalna

25.03.

14:00

Čudarāni, "Dalva"

Audriņu

27.03.

10:00

Fiļkino, "Grīva"

27.03.

12:00

Līpuri, "Vija"

27.03.

13:00

Lipuri, z/s "Aleksejs&Co"

27.03.

14:00

Zeltiņi, "Strautiņi"

Čornajas

28.03.

10:00

Čornaja pie darbnīcām

28.03.

11:00

Vagaļi, pie kaltes

Kaunatas

29.03.

09:00

Kaunata, Skolas iela 14

29.03.

12:00

Kaunata, Upes iela

Lendžu

01.04.

10:00

Lendži, Viraudas iela 3

Bērzgales

01.04.

11:00

Bērzgale, Rītupes iela 9

Griškānu

01.04.

12:00

Sprūževa, pie darbnīcām

Viļāni

03.04.

10:00

Brīvības iela 48

03.04.

14:00

Latgales iela 5

Stoļerovas

04.04.

10:00

Stoļerova, Rēzeknes iela 2

Ilzeskalna

05.04.

09:00

Ilzeskalna, Centrālā iela 1

05.04.

11:00

S.Žogoti z/s Kļavas

Audriņu

05.04.

12:00

Audriņi, Dārzu iela 2

Viļānu

Dekšāru

08.04.

11:00

Atspuka, pie darbnīcām

08.04.

12:00

Armuškas, "Lazdu Mājas"

08.04.

13:00

Dekšāres, pie darbnīcām

Rēzeknes

Ozolmuižas

10.04.

10:00

Ozolmuiža, pie pagasta pārvaldes

Sakstagala

10.04.

11:00

Ciskādi, Baznīcas iela 6

10.04.

12:00

Lukna, "Luknas Muiža"

11.04.

10:00

Laizāni, pie klēts

11.04.

12:00

Sakstagals, Kalna iela 2

11.04.

14:00

Lielā Markovka, "Miki"

Viļānu

Viļānu

12.04.

09:00

Malta, pie darbnīcām

Rēzeknes

Feimaņu

15.04.

10:00

Feimaņi, pie darbnīcām

15.04.

12:00

Pūdnīki, pie klēts

Pušas

15.04.

13:00

Puša, Ezera iela 2

Maltas

17.04.

10:00

Malta, Franča Trasuna iela 43a

17.04.

12:00

Malta, Lauku iela 4a

17.04.

14:00

Malta, 1. Maija iela 103

Nagļu

18.04.

11:00

Nagļi, pie darbnīcām

Ozolaines

24.04.

11:00

Bekši, pie pagasta pārvaldes garāžas

Dricānu

25.04.

10:00

Dricāni, "Pagastmāja"

Gaigalavas

25.04.

12:00

Puisāni, "Jasmīni"

Sokolku

26.04.

09:00

Strupļi, "Mehāniskās Darbnīcas"

Gaigalavas

26.04.

13:00

Bikava, Rēzeknes iela 2

Silmalas

29.04.

11:00

Kruki, Lauku iela 3

29.04.

13:00

Pustinka, "Līčupe"

02.05.

10:00

Ostrovski, "Silmala 2"

02.05.

13:00

Rogoviki, Preiļu iela 3

03.05.

09:00

Vecružina, Ezermalas iela 2

Luznavas

08.05.

10:00

Lūznava, Pils iela 4

08.05.

13:00

Veczosna, Sauču Kalna iela 6

08.05.

14:00

Zosna, Baznīcas iela 7

Nautrēnu

09.05.

11:00

Žogoti, "Veseri"

09.05.

13:00

Rogovka, "Pagastmāja"

Rikavas

10.05.

09:00

Rikava, pie darbnīcām

10.05.

13:00

Garanči, centrs

 

Novads

Apdzīvotas vieta

Datums

Laiks

Norises vieta

Rēzeknes

Strūžānu

13.05.

11:00

Strūžāni, "Autogarāža 1"

Audriņu

13.05.

12:00

Audriņi, Dārzu iela 2

Kaunatas

15.05.

11:00

Kaunata, Skolas iela 14

15.05.

13:00

Dubuļi, Kalna iela 4

Čornajas

15.05.

14:00

Čornaja, pie darbnīcām

Mākoņkalna

16.05.

11:00

Zelenpole, "Zelta Kalns"

16.05.

13:00

Lipuški, Līgo iela 4

Čornajas

17.05.

09:00

Pie Vagaļu kaltes

17.05.

10:00

Mazie Barīsi, "Mežirbes"

Gaigalava

17.05.

12:00

Pie bijuša Pasta

Dricānu

20.05.

10:00

Dricāni, "Pagastmāja"

Gaigalava

20.05.

12:00

Bikava, Rēzeknes iela 2

20.05.

14:00

Strūžānu Jaunsaimnieki

20.05.

15:00

Stružāni, "Putniņi"

Viļānu

Viļāni

22.05.

11:00

Brīvības iela 48

Sokolku

23.05.

11:00

Strupļi, "Mehāniskās Darbnīcas"

Rēzeknes

Nautrēnu

24.05.

09:00

Žogotas, "Veseri"

24.05.

11:00

Žogotas, "Lielgraudi"

24.05.

12:00

Rogovka, "Pagastmāja"

27.05.

11:00

Dekteri, "Veikals"

27.05.

13:00

Kristiņkas, "Upesmola"

Ilzeskalna

29.05.

11:00

Ilzeskalns, Centrālā iela 1

Bērzgales

29.05.

12:00

Marientāle, "Ceļmala 1"

30.05.

11:00

Bērzgale, Rītupes iela 1

Lendžu

30.05.

12:00

Lendži, Viraudas iela 3

Maltas

31.05.

09:00

Malta, Lauku iela 4a

Pušas

31.05.

11:00

Puša, Ezera iela 2

Lūznavas

31.05.

13:00

Meža Grumuži, "Laukmaņi"

Feimaņu

03.06.

10:30

Feimaņi, pie darbnīcām

03.06.

12:30

Vainova, pie klēts

Ozolaines

03.06.

14:00

Bekši, pie pagasta pārvaldes garāžas

Silmalas

05.06.

11:00

Kruķi, Lauku iela 3

05.06.

13:00

Vecružina, Ezermalas iela 2

Lūznavas

06.06.

10:30

Lūznava, Pils iela 4

Ozolmuižas

06.06.

12:30

Ozolmuiža, pie Pagasta pārvaldes

Sakstagala

06.06.

13:30

Ciskādi, Baznīcas iela 6

Verēmu

07.06.

09:00

Sondori, "Katlu Māja"

Silmalas

07.06.

11:00

Rogoviki, Preiļu iela 3

07.06.

12:00

Ostrovski, "Silmala 2"

Sakstagala

10.06.

11:00

Laizāni, pie klēts

10.06.

13:00

Sakstagals, Kalna iela 2

Stoļerovas

12.06.

10:00

Stoļerova, Rēzeknes iela 2

Griškānu

12.06.

11:00

Sprūževa, pie darbnīcām

Viļānu

Viļānu

13.06.

10:30

Malta, pie darbnīcām

Dekšāru

14.06.

09:00

Atspuka, pie darbnīcām

14.06.

10:00

Dekšāres, pie darbnīcām

Rēzeknes

Rikavas

17.06.

11:00

Rikava, pie darbnīcām

17.06.

13:00

Kaļvi, "Ozoli"

17.06.

14:00

Pilskalns, centrā

Nagļu

19.06.

11:00

Nagļi, pie darbnīcām

Kantinieki

19.06.

12:00

Liuža, pie bijušā veikala

 

2019-03-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A