Videogalerija

Desmitiem Riebiņu, Viļānu un Varakļānu vidusskolēnu piedalījās starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.Zinātniskie darbi tika veikti valodniecībā, mākslā, socioloģijā, ķīmijā, veselības un vides zinātnēs. Un skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus aizstāvēja sagatavojot prezentāciju atbilstoši izvēlētajai tēmai. Latgales Reģionālā televīzija
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A