Iepirkumu arhīvs

„Mēbeļu iegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei”

Identifikācijas numurs VNP 2013/25
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Mēbeļu iegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei”
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 25.10.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 05.11.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „VITRUM iekārta”
Līgumcena (bez PVN)  LVL 3769,47 / EUR 5363,47 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  
2014-01-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A