Iepirkumu arhīvs

„Kurināmā – ogļu iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte””

Identifikācijas numurs VNP 2013/13
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Kurināmā – ogļu iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte””
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 05.04.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 16.04.2013. plkst. 14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „LATC OGLES”
Līgumcena (bez PVN) Ls 1152,00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 16.aprīļa protokols Nr.3
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  
2014-01-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A