Iepirkumu arhīvs

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”

Identifikācijas numurs VNP 2013/11
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

5.pielikums

AVK tehniskās shēmas

EL tehniskās shēmas

Vienkāršotās renivācijas apliecinājuma karte

Energoaudita pārskats

Inventarizācijas lieta

Vizuālā tehniskā apsekošana

Ēkas termogrāfijas pārbaude

Jautājumi un atbildes (Papildināts 19.04.2013.)

Publikācijas datums IUB mājaslapā 26.03.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 03.05.2013. plkst. 11:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju Pilnsabiedrība ”LATGALES BŪVE”
Līgumcena (bez PVN) Ls 699 908,83 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 23.maija protokols Nr.9
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  
2014-01-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A