Iepirkumu arhīvs

„Iesēdumu un bedru labošana autoceļiem ar grants segumu Taukuļi - Antoņišķi, Antoņišķi - Rogoviki, Rogoviki - Komplekss”

Identifikācijas numurs VNP 2013/29
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Iesēdumu un bedru labošana autoceļiem ar grants segumu Taukuļi - Antoņišķi, Antoņišķi - Rogoviki, Rogoviki - Komplekss”
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 22.11.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 03.12.2013. plkst. 13:55
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „Krustpils”
Līgumcena (bez PVN) LVL 16,61 / EUR 23.63 (bez PVN) par vienu iestrādātu kubikmetru
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  
2014-01-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A