Iepirkumu arhīvs

„Būvuzraudzība Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai”

Identifikācijas numurs VNP 2013/10
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Būvuzraudzība Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 27.02.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 11.03.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „Baltic Construction Consultancy”
Līgumcena (bez PVN)  Ls 16150,00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 21.marta protokols Nr.7
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  
2014-01-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A